Chính sách bảo mật

Chúng tôi muốn khách truy cập cảm thấy tự tin và yên tâm khi sử dụng Trang web của chúng tôi để lên kế hoạch và đặt phòng tại Khách sạn của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập. Tất cả thông tin cá nhân do bạn cung cấp đều được mã hóa và bảo mật. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của trang web tại trang web của Eagle Hotel để biết thêm thông tin.

Đặt chỗ an toàn

Nếu bạn quyết định đặt chỗ trực tuyến tại Trang web, bạn sẽ được kết nối với giao diện đặt chỗ và công cụ đặt chỗ của bên thứ ba (“Công cụ đặt chỗ”). Mặc dù nó dường như là một phần của trang web của chúng tôi, nhưng Công cụ Đặt phòng được cung cấp bởi bên thứ ba và được điều chỉnh bởi các thông lệ về quyền riêng tư của bên đó. Chúng tôi hiểu rằng bảo mật vẫn là mối quan tâm chính của người tiêu dùng trực tuyến và đã chọn Nhà cung cấp Công cụ Đặt phòng một cách cẩn thận.

Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi muốn khách truy cập Trang web của mình cảm thấy tự tin khi sử dụng Trang web để lập kế hoạch và mua phòng của họ, vì vậy Eagle Hotel (“Khách sạn”) cam kết bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập. Khách sạn của chúng tôi đã triển khai một chương trình bảo mật với công ty bảo trì và thiết kế web để bảo vệ thông tin được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi khỏi bị truy cập trái phép. Trang web của chúng tôi được lưu trữ trong một môi trường an toàn. Các máy chủ/hệ thống của Trang web được định cấu hình bằng công nghệ mã hóa hoặc xáo trộn dữ liệu và tường lửa tiêu chuẩn ngành. Khi bạn nhập thông tin cá nhân trong quá trình đặt trước hoặc trong quá trình đăng ký email của khách hàng, dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ bằng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL), đảm bảo truyền tải an toàn.

Chính sách bảo mật

Tại Khách sạn, quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng rất quan trọng. Chúng tôi cam kết duy trì quyền riêng tư và bảo mật thông tin người dùng của bạn. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của Khách sạn này theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra tại đây thường xuyên. Khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý. Khách sạn của chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi truy cập Trang web. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn trải nghiệm Internet cung cấp thông tin, tài nguyên và dịch vụ phù hợp nhất với bạn. Để đạt được mục tiêu này, một phần hoạt động của trang web bao gồm việc thu thập một số loại thông tin nhất định về người dùng trang web.

Vì chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng nên chúng tôi muốn giải thích các loại thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web. Chính sách bảo mật này bao gồm hai loại thông tin được thu thập tại Trang web, cá nhân và tổng hợp. Thuật ngữ "thông tin cá nhân" đề cập đến dữ liệu bạn tự nguyện cung cấp liên quan đến việc sử dụng trang web xác định bạn và/hoặc công ty thay mặt bạn truy cập và sử dụng trang web.

Thông tin cá nhân bao gồm, ví dụ: dữ liệu được gửi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, công ty liên kết, địa chỉ thực và/hoặc một số thông tin cá nhân khác. Thuật ngữ "dữ liệu tổng hợp" dùng để chỉ thông tin chung về khách truy cập và người dùng Trang web có liên quan đến việc sử dụng trang web, ví dụ: mẫu lưu lượng truy cập, số lượt truy cập vào các trang nhất định, lượt truy cập từ các trang web khác hoặc trang web của bên thứ ba được liên kết với trang web, việc sử dụng các dịch vụ cụ thể và quan tâm đến các dịch vụ, thông tin hoặc tính năng của Trang web hoặc các bên khác được cung cấp thông qua hoặc tìm thấy tại Trang web.

Thông tin nào được thu thập về bạn? Chúng ta sử dụng nó như thế nào?

Chúng tôi hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi có được từ bạn không được sử dụng theo cách mà bạn có thể không biết hoặc không đồng ý. Bạn có thể muốn gửi yêu cầu thông tin về Khách sạn của chúng tôi, tham gia vào một trong các chương trình khuyến mãi của chúng tôi hoặc đăng ký vào danh sách e-mail hoặc thư bưu chính của chúng tôi. Để đáp lại, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên và địa chỉ gửi thư của bạn. Trong trường hợp bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích do bạn chỉ định ở cuối biểu mẫu thu thập thông tin.

Thông tin được thu thập trên trang web có thể được sử dụng để: Khách sạn có quyền thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của Khách sạn này bất kỳ lúc nào; thông báo thay đổi sẽ được công bố trên trang này. Các thay đổi sẽ luôn mang tính tương lai, không có hiệu lực hồi tố. Nếu bạn có thắc mắc về chính sách trang web của Khách sạn hoặc bạn có thể yêu cầu xóa khỏi danh sách của chúng tôi bất cứ lúc nào

Bài viết liên quan